Archive

โปรปังย่า

ไปยังพื้นพิภพที่มีมนต์ขลังเกาะโลกรู้จักกันแค่เป็นโปรปังย่าคือ ทั้งสิ้นคือความสุขสงบในโปรปังย่าจนกระทั่งวันเอ็ดแรงน่ารังเกียจเรียกเพราะว่าคิงปีศาจมาล้มลงบนบานศาลกล่าวพื้นที่ดิน นี้ถูกสร้างกำลังแรงงานมืดสนามหญ้าพลังรอบโปรปังย่าที่ระบายชีวิตจากพื้นดิน
โลกของปังย่ากลายเป็นทุพพลและปรับตัวสั้นเข้า
กับวันที่ทะลุทะลวงทุก บุษบาต้นไม้เหี่ยวเติบโตแห้งแล้งและธรณีเสียสีเขียวของมัน คนจากโปรปังย่าไม่ได้มาด้วยวิธีการแก้ปัญหาเพื่อปราบปรามดินแดนของพวกเขาจากการมีความชั่วร้าย จนกระทั่งวันหนึ่ง …
… ชาวเมทนีดลตระหนักว่าทั้งหมดที่มีของพลังชีวี
จากโปรปังย่าได้ถูกระบายไป King ปีศาจผ่านหลุมในสนามแรง พวกเขาได้อย่างปุ๊บปั๊บรวบรวมและมากับโครงการ พันธุ์เขาจะรวบรวมกำลังจิตภูตผีปีศาจของสิ่งทั้งเป็นผองไว้ในที่ลูกบอลคริสตัลวิเศษที่พวกเขาเรียกว่า
Mystical ฟินิกซ์ เขาทั้งหลายรู้ว่าพวกพนมวางไว้นี้ลงในช่องของสนามพลังที่พวกเขาเป็นได้เอาพิชิตความทรามที่พวกเขามี plagued

credit : http://www.probotgames.com/

Advertisements